Isang Laro

Akala mo’y isang simpleng laro ngunit hindi mo akalain na ito pala’y isang patibong.
Patibong patungo sa sugat na kailanma’y mananatiling nakaukit diyan sa puso mo.
Ngunit paano na, laro’y nasimulan na at wala nang atrasan pa.
Kaligayahan mo ang nakasugal kapalit nang isang magandang laro.
Pero teka,
ito ba ay isang magandang laro o isang laro na ang dahilan nang pagpatak ng iyong mga luha.
Wala na.
Wala ka nang magagawa pa kung hindi ang ipagpatuloy ang larong nasimulan kahit gusto mo nang umatras.
At ang tangi mo lang magagawa ay maging maingat sa lahat ng hakbang upang ang pusong nakasugal ay mabawi mo pa nang buo sa oras na matapos ang laro at ikaw ang naging talunan.

Advertisements

Stupid Love 💔

Asking for someone’s time is like begging for someone’s memory.
Too sad if they can’t give it to you.
But too painful if they just set you aside.
Unrequited love it may seems but you’re wrong in such a way.

They started like strangers, then become lovers.
How cliche if this was a story but no, it’s a true love story.
Though you felt the pain, I know at the end you’ll just forgive him and move on.

Thinking about the happy thoughts you’ve made together which keeps you holding on.
Problems are there but memories will surely be dominant.
No matter how many times it hurt you, forgiving him is the only choice you have.
Unless you want to stop and break up with him.

But Im sure, you will just give up if you get tired of understanding and not loving him.

It’s true, no matter how smart you are, love do really make you stupid.